GR Drop outs avslutnings- och spridningskonferens

Den 28-29 oktober 2013 genomfördes GR Drop outs avslutnings- och spridningskonferens i samband med Mötesplats Skola. 784 besökare deltog på konferensens seminarier och fick bland annat ta del av projektresultat och spännande föreläsningar. Exempel på talare var Gregor Schill, Lasse Lindsjö, Ann-Sofie Strand och Lidija Kolouh. Fokus var bland annat coachning, formativ bedömning, statistik och olika strategier för att främja närvaro. I samband med konferensen fick deltagarna en bok och en kartläggning producerad inom ramen för projektet.

Konferensen var även den sista aktiviteten inom projektet som avslutades den 31 oktober. Under november och december kommer en sammanställning och slutrapport av projektet att genomföras.

För mer information, kontakta fredrik.akerlind@goteborgsregionen.se