GR Drop Outs i bokformat

Som avslutande aktivitet inom ramen för projektet skrev vi en bok som beskriver GR Drop Outs insatser och utgångspunkter. Den vänder sig till alla som är intresserade av unga människors framtidsutsikter. Syftet är att både inspirera och motivera den som vill arbeta för att främja skolnärvaro och motverka utanförskap. Och förstås, att i linje med projektets mål ytterligare bidra till att kunskaper och erfarenheter sprids.

Är du intresserad av kompetensutveckling kring frågor om utanförskap, skolk och dropouts? Kontakta projektansvarig Fredrik Åkerlind (fredrik.akerlind(a)goteborgsregionen.se.)

Här nedan kan du ladda ner boken, för utskrift eller för att läsa på webben.