Om Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

GR Utbildning är den verksamhet inom GR som arbetar med regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandet. Detta innefattar dels utvecklingsarbete av lärmiljöer och pedagogiska kompetenser, dels skapandet av ett öppet utbildningslandskap.

Pedagogiskt Centrum är den avdelning på GR Utbildning som leder arbetet med GR Drop Outs. Pedagogiskt Centrum är regionens ledande aktör inom skol- och kompetensutveckling och fungerar som en pedagogisk knutpunkt för regionens 13 kommuner. Dagligen möter avdelningens medarbetare både unga och vuxna i samtliga skolformer och utför utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Läs mer om GR och GR Utbildning på www.goteborgsregionen.se/utbildning

Läs mer om Pedagogiskt Centrum på www.pedagogisktcentrum.se