Fredagen den 7 september arrangerade GR Drop Outs en heldagskonferens om informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Syftet med dagen var att lyfta goda exempel kring hur vi kan främja elevers skolnärvaro med hjälp av IKT. Målgruppen var lärare som vill dela med sig av och lära sig mer om inspirerande sätt att främja skolnärvaro med hjälp av IKT. Erfarenhetsutbyte var det centrala under dagen. Här följer uppgifter och presentationer som deltagarna arbetade med under konferensen.

Presentationer om hur IKT kan främja skolnärvaro

Hur kan IKT användas för att synliggöra elevernas lärande och utveckla bedömning för lärande?
http://www.youtube.com/watch?v=Kq4H9SQuM1w&sns=em

Hur kan en närvarorapportering organiseras som är levande och som synliggör tidiga tecken och riskzoner?
https://docs.google.com/presentation/d/18yxF1YEa_vdMT6oZn_jEYXnlPcei7vB7...

Hur kan verklighetsnära uppgifter med en verklig mottagare skapas med hjälp av IKT?
http://prezi.com/kpv_by46yyht/gr/

Hur kan IKT användas för att stimulera elevinflytande och delaktighet i elevernas lärande?
http://prezi.com/ie0rsxf08csl/fraga-1-drop-outs/

Vilken IKT-kompetens behöver skolpersonal? Varför behövs just den?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222870134505947&set=o.38293467840...

Hur kan den sociala samvaron främjas med hjälp av IKT?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222871377839156&set=o.38293467840...

Kunskapsinventering - analysuppgift

Efter intervjukarusellerna samlas ni som intervjuat om samma fråga i grupper. Ni ska i gruppen analysera de svar som uppkommit ur intervjukarusellerna. Av er analys producerar ni sedan en digital presentation. Vi uppmanar er att i presentationen ta upp konkreta förslag och exempel kring hur IKT kan främja skolnärvaro!

När ni är klara med er presentation lägger ni upp en länk till den på Facebook-sidan GR Drop Outs. För att andra ska kunna ta del av de samlade kunskaperna kommer de digitala presentationerna läggas upp på denna hemsida.

Tips på verktyg för att skapa en digital presentation:
• Gör en film
• Wiki www.wikispaces.com
• Prezi www.prezi.com
• Bambuser, finns som app www.bambuser.com
• Go!Animate www.goanimate.com
• Glogster www.glogster.com
• Audacity www.audacity.sourceforge.net
• Garageband, finns som app
• Voicethread, finns som app www.voicethread.com

Lycka till!

Kunskapsinventering - frågor

1. Hur kan IKT användas för att stimulera elevinflytande och delaktighet i elevernas
lärande?
2. Hur kan verklighetsnära uppgifter med en verklig mottagare skapas med hjälp av
IKT?
3. Hur kan den sociala samvaron främjas med hjälp av IKT?
4. Hur kan IKT användas för att synliggöra elevernas lärande och utveckla
bedömning för lärande?
5. Hur kan IKT användas för att skapa ett lärande som är flexibel och inte
beroende av fysisk närvaro och samtidigt ger möjligheter till att se varje elev?
6. Hur kan en närvarorapportering organiseras som är levande och som synliggör
tidiga tecken och riskzoner?
7. Hur kan IKT användas för att dokumentera elevens kunskapsutveckling?
8. Vilken IKT-kompetens behöver skolpersonal? Varför behövs just den?
9. Hur kan klassrummet expanderas med hjälp av IKT?
10. Hur kan vi skapa en regional samverkan kring elever med stor frånvaro
(ex. digitala lärplattformar)?

Klotterplank med tips, idéer och tankar

Dela gärna med dig av tips, idéer och tankar kring hur IKT kan främja skolnärvaron!

Gå in på http://corkboard.me/f0VosZ3qE0 för att skapa lappar och inspireras.
Hjälp oss att fylla klotterplanket!

Följ oss live under konferensen den 7 september!

Via Bambuser: http://bambuser.com/v/2962470