Under 2011 till 2013 genomförs en mängd en aktiviteter inom ramen för projektet.

Hösten 2011: Kartläggning


Under hösten 2011 genomfördes en kartläggning i Göteborgsregionens samtliga kommuner. Kartläggningen sker både på strategisk och operativ nivå och berör alltifrån elever och pedagoger till utvecklingsledare och projektaktörer.

December 2011: Rapportlansering

I december 2011 lanserades GR Drop Outs kartläggningsrapport i vilken resultatet av kartläggningen presenteras.

2012-2013: Kompetensutveckling

Under 2012 och 2013 utvecklas och genomförs kompetensutvecklingsinsatser för över 1000 personer runtom i Göteborgsregionen. Insatserna riktar sig till personer som arbetar nära unga i åldern 13-20 år.

23 maj 2012: Konferens

300 personer deltog under en heldagskonferens med seminarier och grupparbete om att arbeta med skolkproblematik för att på långsikt förebygga utanförskap.
Filmer och dokumentation från konferensen finns under fliken Filarkiv.

7 september 2012: Konferens

En konferens om att främja elevers skolnärvaro med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Erfarenhetsutbyte mellan de 65 engagerade deltagarna var det centrala under dagen. Filmer, dokument och inspiration som deltagarna skapade finns under filarkiv samt på vår Facebooksida GR Drop Outs.

v. 44 2012: Mötesplats Skola

Under Mötesplats Skola fanns GR Drop Outs på plats för att sprida material, kunskap och inspiration. Cirka 600 personer deltog på de två seminarier GR Drop Outs arrangerade - ELOF - Elever med Lång Ogiltig Frånvaro med Kenth Hedevåg samt Avhopp från gymnasieskolan = Att inte följa den förväntade vägen med Marianne Lundgren.