Om Europeiska socialfonden

”Europeiska socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.

Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.”

Läs mer på ESF:s hemsida, www.esf.se