Om GR Utbildning

Göteborgsregionen (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

GR Utbildning är den verksamhet inom GR som arbetar med regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandet. Detta innefattar dels utvecklingsarbete av lärmiljöer och pedagogiska kompetenser, dels skapandet av öppna utbildningslandskap. Inom ramen för GR Utbildning finns avdelningarna Framtidens Ledare, GR Vux, Gymnasieantagningen, Läromedel, Pedagogiskt Centrum och Skola-arbetsliv.

Läs mer om GR och GR Utbildning: www.goteborgsregionen.se/utbildning