Angiven webbadress tillåts inte av applikationen: En eller flera av de angivna webbadresserna tillåts inte av applikationens inställningar. Den måste stämma överens med webbsidans adress eller canvasadressen, annars måste domänen vara en underdomän till en av applikationens domäner.