News Feed

Som en följd av erfarenheterna från GR Drop Outs gick GR in i projektet Plug In. Inom ramen för Plug In skapas PlugInnovation (http://pluginnovation.se/), som ska bli en nationell digital plattform för arbetet med att motverka avbrott från gymnasieskolan.

Följ PlugInnovation på facebook för att ta del av hur arbetet utvecklas!
https://www.facebook.com/pages/Pluginnovation/605446082852133

Pluginnovation's photo.
Pluginnovation
135 Likes
15 talking about this

Var tredje elev med autism stannar hemma från skolan. Bland flickor i högstadiet rör det sig om ännu fler.

Och det handlar inte om resursbrist, utan om okunskap bland lärarna, menar personer på Autism- och Aspergerförbundet, Skolinspektionen och Specialpedagosiska myndgheten.

Följ länken för att läsa mer och ta del av ett inslag från Svt:s Östnytt:

... See More

I den tredje och sista delen av SvD:s serie om hemmasittare kunde vi läsa om 14-åriga Kim, vars skolfrånvaro har varit en stående punkt på utvecklingssamtalen ända sedan lågstadiet:

http://www.svd.se/nyhet…/idagsidan/hemmasittare_8503352.svd…

I samma artikel intervjuas också Anne-Sofie Strand, som i sin avhandling har undersökt skolk ur ett systemteoretiskt perspektiv. Anne-Sofie är en av de medverkande vid GR Drop Outs avslutningskonferens, där hon kommer att berätta om vilk...a krafter i skolans värld som främjar närvaro och vilka som tvärtom fjärmar eleverna från undervisningen.

Mer information om konferensen hittar du här:
https://www.grdropouts.se/node/129

See More

"Skolan är huvudleverantör av unga i utanförskap" säger Ingvar Nilsson i den andra delen av SvD:s serie om hemmasittare. I dagens artikel presenteras siffror och studier som belyser olika aspekter av skolk och utanförskap.

http://www.svd.se/kultur/hemmasittare_8503352.svd?sidan=1

Egentligen skulle 16-åriga Joel ha avslutat årskurs nio i våras, men nästan hela sista läsåret satt han i stället hemma.

Idag inledde Svenska Dagbladet en artikelserie om hemmasittare. Joels berättelse är först ut, och innehåller flera av de element som också är framträdande i statistiken om drop outs: mobbning, behov av särskilt stöd och grupptryck i kombination med bristande handlingskraft från skolan.

http://www.svd.se/…/i-nian-vagrade-joel-ga-till-skolan_8495…

Find us on Facebook