Har du frågor eller funderingar om projektet? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i projektgruppen.Fredrik Åkerlind , projektledare
fredrik.akerlind(a)goteborgsregionen.se

Johan Borvén, projektutvecklare
johan.borven(a)goteborgsregionen.se

Ulrik Fostvedt, projektutvecklare och ansvarig för utbildningsinsatser
ulrik.fostvedt(a)goteborgsregionen.se

Anna Liljeström, projektutvecklare och ansvarig för utbildningsinsatser
anna.liljestrom(a)goteborgsregionen.se

Åsa Nilsson, projektutvecklare och ansvarig för konferenser
asa.nilsson(a)goteborgsregionen.se

Kristina Modigh, kommunikatör
kristina.modigh(a)goteborgsregionen.se

Rikard Ström, ekonom
rikard.strom(a)goteborgsregionen.se

Natalie Lindqvist , ansvarig för transnationalitet
natalie.lindqvist(a)goteborgsregionen.se

Sofia Larsson, projektadministration
sofia.larsson(a)goteborgsregionen.se