GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionen.

Samverkan

Genom samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling innebär GR Drop Outs en unik möjlighet att stärka det förebyggande arbetet med elever i åldrarna 13-20 år som befinner sig i riskzonen att hamna i utanförskap.

Kartläggning

Under hösten 2011 genomförs en kartläggning i Göteborgsregionens samtliga kommuner. Såväl insatser, projekt och modeller som ordinarie verksamheter och rutiner granskas för att skapa en bild av hur arbetet mot skolk och drop outs ser ut i regionen. Genom att kartlägga de insatser görs skapas förutsättningar att på lång sikt förstärka och förbättra det förebyggande arbetet mot skolk. I kartläggningen lyfts även framgångsrika exempel på arbete mot skolk fram.

Kompetensutveckling

Utifrån kartläggningen skräddarsys, utvecklas och genomförs kompetensutvecklingsinsatser för 1000 projektdeltagare. Genom att arbeta med kompetensutveckling kan vi stötta personal som arbetar nära elever i riskzonen att lämna skolan. Projektet innebär även möjligheten att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte genom bl.a. en digital plattform.

Genom att ta tillvara erfarenheter från medarbetare i grundskola och gymnasium som arbetat framgångsrikt med problematiken kan man i nästa steg utveckla arbetsorganisationernas kompetens i frågan på lång sikt. Med ett socioekonomiskt perspektiv och med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna är målet att stötta regionens arbete med att skapa en skola som är anpassad för alla och där inga elever behöver hamna i utanförskap.