I Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige och Europa, finns en negativ trend med elever som har hög frånvaro och elever som lämnar skolan utan fullständiga betyg. Elever som lämnar skolan helt och blir så kallade drop outs riskerar att på lång sikt hamna utanför i samhället och bli utestängda från arbetetsmarknaden. Genom samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling är GR Drop Outs en unik möjlighet att stärka det förebyggande arbetet med elever i åldrarna 13-20 år som befinner sig i riskzonen att hamna i utanförskap.

Ogiltig frånvaro i betygen, Skolverket

På Skolverkets hemsida svarar de på om ogiltig frånvaro och betyg:
http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-be...

Om skolkrapportering för gymnasieskolor, CSN

För att få studiehjälp och lärlingsersättning måste den studerande läsa på heltid. Om en studerande skolkar kan bidragen dras in. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om när du ska rapportera skolk. Du hittar även informationsmaterial om skolk samt frågor och svar om skolk.
Läs mer på:
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrap...

Frågor och svar om skolk

Vanliga frågor som handlar om skolkrapportering samlade på CSN:
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrap...