Frågan om skolk och elever med hög frånvaro är ständigt aktuell. GR Drop Outs följer nyhetsflödet och debatten noga och vi delar gärna med oss.

SvD skriver om hemmasittare

Egentligen skulle 16-åriga Joel ha avslutat årskurs nio i våras, men nästan hela sista läsåret satt han i stället hemma.

Idag den 9/9 2013 inledde Svenska Dagbladet en artikelserie om hemmasittare. Joels berättelse är först ut, och innehåller flera av de element som också är framträdande i statistiken om drop outs: mobbning, behov av särskilt stöd och grupptryck i kombination med bristande handlingskraft från skolan.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/i-nian-vagrade-joel-ga-till-skolan_8...

Partierna om avhopp från gymnasiet

Tidningen Skolvärlden har ställt två frågor till partiernas representanter i utbildningsutskottet om hur de vill minska avhoppen från gymnasieskolan, och hur skolan kan bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Alla utom Sverigedemokraterna har svarat, och du hittar svaren här:

http://www.skolvarlden.se/artiklar/partierna-om-gymnasieavhopp

Elev skolkade i nästan två års tid – utan utredning

I en artikel i Metro idag den 20/8 2013, uppmärksammas ett fall där en flicka var frånvarande i nästan två år, utan att det utreddes. I årskurs fem var hennes frånvaro hög, i sjunde klass slutade hon nästan helt att gå till skolan. Trots det dröjde det till vårterminen i åttan innan skolan genomförde en utredning.

Läs artikeln i Metro här: http://bit.ly/164sp7i

Kluvet land – om unga som varken jobbar eller studerar

77 000 av Sveriges unga har varken jobbat eller pluggat på tre år. Det berättar Marwin Nilsson på Arbetsförmedlingen, i del 4 av reportageserien Kluvet land i Sveriges Radio P1.

– Det här är en siffra som inte är acceptabel för ett välfärdsland som Sverige. Att vi har så många unga som har varit utanför arbete och studier så många år i rad, det är mycket mycket allvarligt, säger han.

I programmet, som sändes den 16/7, skildras bland annat initiativet Uppsök Malmö, som knackar dörr för att locka hemmasittare till arbetslivet, och Victor Yngman i Skellefteå, som hoppade av gymnasiet och satt hemma i två års tid.

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4626210

Sydsvenskan om gymnasieskola som lyckats vända avhoppstrend

En medveten satsning på att verkligen tillgodose elevernas individuella behov. Tydligare rutiner och snabbare insatser vid skolk.

Gymnasieskolan Vipans satsningar för att förebygga avhopp har gett tydliga resultat. Läs mer i Sydsvenskans artikel "Vipan vänder avhoppstrend" från den 16 juni: http://www.sydsvenskan.se/lund/vipan-vander-avhoppstrend/

LO-företrädare på DN Debatt: Kortare gymnasieprogram ett oansvarigt förslag

Jan Björklunds förslag om kortare gymnasieutbildningar är ett uppgivet och oansvarigt sätt att möta problemen med avhopp, skriver företrädare från LO på DN Debatt idag den 17/5 2013.

LO anser att samtliga yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan, utan att eleverna ska behöva göra aktiva val under utbildningstiden. Man förordar också ett stärkt inflytande för branschernas parter över yrkesprogrammens utformning och innehåll. http://www.dn.se/debatt/lat-parterna-vara-med-och-forma-yrkesprogrammen

Inga universallösningar för att motverka frånvaro

Det finns flera orsaker till att elever väljer att skolka och ofta samverkar flera av dem i varje enskilt fall. Därför är det svårt att utforma generella metoder för att komma till bukt med problemet. Detta betonas i Lärarnas Nyheter den 1 april 2013.

Malin Gren Landell, psykolog på Bup i Linköping, betonar vikten av att reagera på ströfrånvaron. Samtidigt bör man akta sig för ett alltför negativt bemötande när väl eleven kommer till skolan. Att möta eleven med ett ”jaså, du är här i dag” riskerar att ytterligare förvärra situationen.

Även forskningen skulle berikas av ett fokus på det som fungerar bra, menar Malin Gren Landell.

– Man behöver fånga in det som är bra i skolmiljöer och som gör att barn faktiskt vill vara i skolan.

Läs mer här: http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2013/04/01/svarforskad-fr...

Omvärldsbloggens Stefan Pålsson: "GR Utbildning följer med i utvecklingen"

GR Utbildnings deltagande i det internationella forsknings- och utvecklingsprojektet iTEC uppmärksammas av Stefan Pålsson, som driver Omvärldsbloggen på uppdrag av Skolverket.

Syftet med iTEC är att ta fram och testa undervisningsscenarier där it-utvecklingens möjligheter tillvaratas och berikar undervisningen.

Kopplingen mellan iTEC och GR Drop Outs betonas särskilt – i arbetet med scenarierna strävar man efter att hitta arbetssätt som kan göra skolan relevant och engagerande för de elever som riskerar att tappa motivationen.

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/04/04/gr-utbildning-foljer-med-u...

Cheferna för Skolinspektionen och Arbetsförmedlingen om hur man ska aktivera unga utan jobb

Omkring 20 000 ungdomar i åldern 16-19 år riskerar att aldrig sätta sin fot på en arbetsplats, skriver generaldirektörerna för Skolinspektionen och Arbetsförmedlingen på DN Debatt idag. Att kommunerna måste bli mer aktiva och Arbetsförmedlingen ges möjlighet till tidigare insatser, är två av slutsatserna som dras. Läs mer här: http://www.dn.se/debatt/skola-och-arbetsformedling-ska-aktivera-unga-uta...

Hjärnforskare: För stort fokus på betygen i skoldebatten

Under veckan som gått har många reagerat på Moderaternas utspel om betyg redan från tredje klass. En av kritikerna är Martin Ingvar, hjärnforskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Han anser att betygen är ett av många instrument som skolan behöver, men att debatten tenderar att fokusera för ensidigt på dem.

– Den heta frågan är ju att resultaten i skolan sjunker år efter år, att vi idag har nästan 25 procent av pojkarna som går ut nian utan att kunna läsa så att de förstår vad de läser, säger han till Aktuellt.

Martin Ingvar menar att adekvat feedback och skapandet av intressanta och motiverande lärmiljöer är avgörande för att elevernas färdighetsträning ska lyckas.

– Betyg, om man har verktygen, kan sporra, men om man inte har verktygen så blir betygen ett bestraffningsinstrument.

Läs mer på SVT:s hemsida:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/hjranforskare-for-stort-fokus-pa-betyg...

Sten Svensson: ”Betygssystemet slår ut elever”

Att fler elever än tidigare underkänns och hamnar i utanförskap är en följd av det mål- och resultatstyrda betygssystemet. Det skriver Sten Svensson, utredare av skolans likvärdighet, på SvD Brännpunkt idag.

”Jämfört med det relativa betygssystemet, där även de svagaste eleverna fick betyg, är utslagningseffekten mycket större med dagens betyg. Kvar för många av dessa ungdomar är den svarta arbetsmarknaden och ett marginaliserat liv.” Läs hela artikeln här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/betygssystemet-slar-ut-elever_78865...

GR SYVO bjuder in till kompetensutveckling

Under våren anordnar projektet GR SYVO kostnadsfria kompetensutvecklingstillfällen för skolledare, studie- och yrkesvägledare, pedagoger samt arbetslivsrepresentanter. Passa på att anmäla dig till bland annat:

- Skolledarutbildning
- Entreprenörskap
- Arbetsmarknaden idag och imorgon
- Att minska avhopp/avbrott i gymnasieskolan
- Att vägleda elever med specifika behov

För mer information och anmälan, besök hemsidan www.grsyvo.se

Köpenhamn testar nytt gymnasium

Danskarna testar ett nytt skolkoncept där lärarna talar max sju minuter i sträck och eleverna har varken böcker eller läxor.

Läs mer på Nytt från Öresund:
http://nfo.nu/?p=130652

Deliberativ undervisning - bra även för elever på yrkesförberedande program

Elever på yrkesförberedande program har mest nytta av en pedagogik som bygger på samtal, så kallad deliberativ undervisning.

Detta har Klas Andersson kommit fram till i sin avhandling "Deliberativ undervisning – en empirisk studie". Hans resultat utmanar de studier som visat att deliberativ undervisning framför allt fungerar bland elever på studieförberedande program, medan elever på yrkesinriktade program snarast missgynnas av den. I en deliberativ undervisning utvecklar eleverna kunskap och demokratiska värden i större utsträckning jämfört med de elever som har lärarcentrerad undervisning.

Läs avhandlingen och intervju med Klas Andersson på Skolporten:
http://www.skolporten.se/forskning/intervju/framgang-for-samtalande-unde...

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/deliberativ-undervisning-e...

Att prata tillbaka hemmasittare

I Ludvika och Smedjebacken provar kuratorer, socialarbetare och elev-stödjande personal en metod för att "prata tillbaks" hemmasittande ungdomar till skolan. I vår ska handlingsplanen mot skolk och den särskilda Magelungens pedagogik som personalen utbildas i utvärderas.

Läs mer på Dala-Demokraten:
http://www.dalademokraten.se/Ludvika/2012/09/17/16-elevvardare-lar-sig-p...

Felaktig bedömning + kränkningar = skolk från idrott och hälsa

En tredjedel av 400 niondeklassare har skolkat från idrott- och hälsa-lektioner, visar en undersökning från Göteborgs Universitet.

Felaktig bedömning och kränkningar under lektioner och i omklädningsrum visar sig vara de främsta anledningarna till varför elever, i synnerhet tjejer, hittar på ursäkter för att slippa vara med.

Läs mer på Lärarnas nyheter
http://www.lararnasnyheter.se/mivida/2012/12/13/utsatthet-orsak-skolk

Vägledning kring rapportering av ogiltig frånvaro

Många skolor har efterfrågat tydligare riktlinjer kring när de ska rapportera in ogiltig frånvaro till CSN. De beslut som Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) nu har fattat kan ge vägleda skolor i denna bedömning.

Exempelvis
"I ett fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 2 timmar och 10 minuter fördelat på tre tillfällen under en månad. "

Läs mer på
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/nyhetsbrev/arkiv/1.7588

Fokus på avhopp i årets "Öppna jämförelser - Gymnasieskola"

I år har SKL:s rapport "Öppna jämförelser - Gymnasieskola" ett särskilt fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja utbildningen.

Över hälften av avhoppen sker i årskurs tre vilket betyder att nio av tio ungdomar går drygt två år i gymnasieskolan. Ett fjärde år ökar fullföljandegraden påtagligt men ett femte ger en liten effekt.

- Framgångsrika metoder är bland annat tidiga stödinsatser, möjligheten att läsa kurser i en annan ordning, ett positivt förhållningssätt gentemot eleverna och systematisk uppföljning, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Lär rapporten här:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_gymna...

Läs SKL:s pressmeddelande samt se intervju med Håkan Sörman här:
http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/lokala-strategier-mot-gymnasiea...

Synligt lärande – så kan lärare maximera elevers studieresultat

Världsberömda professor i pedagogik John Hattie vill i sin nya bok "Synligt lärande – så kan lärare maximera elevers studieresultat" (på engelska "Visible Learning for Teachers") svara på frågan:
Hur ser en lektion ut som gynnar elevernas lärande maximalt?

Läs vad han tycker om projektarbeten, samarbete mellan lärare och passion i en intervju på Lärarnas Nyheter:
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/10/31/se-undervisnin...

Pågående forskningsprojekt om avhopp

I forskningsprojektet "Osäkra övergångar", Malmö högskola, får ungdomar i 21-23 årsåldern får själva berätta varför de lämnat gymnasiet med ofullständiga betyg.

Berättelserna i forskningen pekar på mobbning, inlärningssvårigheter och bristande stöd och hjälp från skolans sida, skolk i högstadiet och senare byte av program på gymnasieskolan innan många hoppar av.

Under hösten görs även ett par enkätstudier till samtliga kommuner över hur de hanterar ungdomar som hoppat av gymnasieskolan.

Läs mer:
http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2012/Ingen-tar-tag-i-ungdomar-som-hopp...

Unik skola startar 2013

Kungsbacka startar en skola för ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildning eller vill gå på en mindre och mysigare skola med annorlunda pedagogik.

Gymnasiet är en produkt av projektet Plug in, som Kungsbacka deltar i, som syftar till att minska avhoppen från gymnasiet.

Läs mer på:
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.1071057-startar-ny-gymnasieskola

Skolan kan lära mycket från datorspel

Tomas Kroksmark är professor i pedagogiskt arbete och är övertygad om att skolan har mycket att lära från datorspelen. Genom att dra nytta av pedagogiken i datorspel kan skolan bli bättre på att skapa meningsfullhet för eleverna.

Läs intervju med Tomas Kroksmark på Sveriges Radio:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5290644

Datorspel ger bara en illusion av lärande

Professor Tomas Kroksmark hävdar att speldesigners till datorspel har hittat pedagogiska principer som kan överföras till skolmiljö. Men resonemanget bygger på ett grundläggande tankefel, menar Jonas Linderoth och Carl Heath.

Läs mer på:
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/11/21/datorspel...

Reinfeldt belyser avhopp från skolan

Andelen personer i åldern 20-34 år som inte har någon inkomst alls har fördubblats de senaste åren. Enligt Fredrik Reinfeldt är den enskilt största orsaken att många unga hoppar av skolan.
-Vi gör nu om svensk skola, vi ökar möjligheterna att ”reparera”, säger han

Läs mer och se intervju med Fredrik Reinfeldt i Agenda:
http://www.svt.se/agenda/reinfeldt-svarade-om-inkomstspridningen-bland-unga

Så mycket kostar utanförskap

”Vi har inte råd.” Det är det ständiga argumentet när det krävs resurser för barn och ungdomar som börjar släpa glida iväg mot dikeskanten på den breda livsvägen.

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har på uppdrag av Skandia Idéer för Livet utvecklat beräkningar som visar vad utanförskap kostar för enskilda kommuner, myndigheter och samhället i stort.

Några slutsatser de drar är att tidiga förebyggande insatser är avgörande för att barn som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. Dessutom är kostnaden för förebyggande åtgärder betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris. Trots det drar många kommuner och landsting ner på sin förebyggande verksamhet. Rapporten kan användas för att argumentera för att tidiga insatser och investeringar i människor är lönsamt, det vill säga medan individen är ung och ännu inte hamnat i utanförskap!

Läs intervju med Lena Hök, chef för Skandias Idéer för livet-stiftelse på:
http://www.va.se/ledarskap/utanforskapet-kostar-442949

Läs rapporten och mer om Skandias "Utanförskapets pris" på:
http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Socialt-ansvar1/Samhallsengagemang/...

Vem tar elevernas röst på allvar?

I vår kartläggning är elevernas röst tydlig: "Den främsta anledningen till skolk är mobbning." Dock sjunker nätmobbning lägre ner i åldrarna samtidigt som skolan får allt mindre resurser att förebygga mobbning. DN.se skriver artiklar om hur forskning visar att var sjätte fjärdeklassare har varit utsatt för nätmobbning och hur besparingar i skolan drabbar arbetet mot detta.

Läs några artiklar om ämnet här:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-sjatte-tioaring-mobbad-pa-natet
http://www.dn.se/nyheter/sverige/besparingar-hotar-arbete-mot-mobbning
http://www.dn.se/nyheter/sverige/experten-regeringen-maste-agera-mot-nat...

Filmer om mobbning i skolan

Via GR Läromedel kan du nu strömma (eller låna) ”Mobbning i fokus”, en nyproducerad serie filmer med syfte att inspirera till diskussioner kring mobbning och om hur man kan hantera det i skolan. Filmerna är indelade efter målgrupp; Lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och slutligen en film för lärare.

Se också den verklighetsbaserade ungdomsfilmen ”Jag ska tacka dej från himlen sen” som prisades på filmtävlingen WorldMediaFestival i Hamburg. Överviktiga Colin har alltid avskytt skolan och står inte längre ut med mobbningen
och misshandeln...

· Mobbning i fokus: För lärare – En bättre miljö i skolan http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V5358&db=3

· Mobbning i fokus: Lågstadiet – Harry och Milla http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V5354&db=3

· Mobbning i fokus: Mellanstadiet – Alla utom Laura http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V5355&db=3

· Mobbning i fokus: Högstadiet – Det är mobbat att mobba http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V5356&db=3

· Mobbning i fokus: Gymnasiet – Nour vs. Mobbning http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V5357&db=3

· Jag ska tacka dej från himlen sen http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V5306&db=3

Rekordmånga gymnasieelever fick studiebidraget indraget efter skolk

Från och med årskiftet 2011/2012 förändrades rutinerna kring indraget studiebidrag. Nu syns en tydlig ökning av antalet indragna studiebidrag under 2012. CSN menar att det beror på de skärpta rutinerna för när skolk ska rapporteras in samt en generell ökning av det inrapporterade skolket.
Läs pressmeddelandet från CSN på:
http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/1.7354

Använd data för att skapa en bättre skola

På TEDGlobal gör Andreas Schleicher internationella jämförelser och diskuterar varför vissa skolsystem har lyckats höja ribban för elever och lärande.
Läs mer på:
http://blog.ted.com/2012/06/27/using-data-to-build-better-education-syst...

Lyckad skolsatsning i Hallsberg

Elever som hade 50–75 procent skolk på grundskolan skolkade plötsligt inte alls. Alléskolans nya preparandutbildning visar ett resultat som ingen trodde var möjligt – alla elever kan gå vidare till fortsatta studier.
Läs artikeln på:
http://na.se/nyheter/hallsberg/1.1714835-lyckad-skolsatsning

KRIS försöker bryta barriärer mellan ungdomar

KRIS (de kriminellas revansch i samhället ungdomsverksamhet) välkomnar i sin ungdomsverksamhet inte bara kriminella, utan även ungdomar som inte har varit kriminella. För KRIS är det viktigt att bryta barriärerna mellan så kallade "värstingungdomar" och "vanliga ungdomar". De ungdomar som har trassliga bakgrunder kanske saknar vissa sociala färdigheter som ungdomar med så kallade "vanliga" och ordnade förhållanden kan stötta dem i. För vissa ungdomar har gemenskapen i unga KRIS varit viktig för att hålla sig borta från alkohol och skolk.
Se nyhetsklippet på TV4 Play:
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_halland?title=sportlo...

Bra skolor ser elever som behöver stöd

Forskning visar att när problem uppstår i skolan så tillskrivs elever problemen och blir därmed "problembärare". En bra skola klarar att hantera den variation av barn som normalt finns på varje skola och ger eleverna goda förutsättningar både socialt och vad gäller lärande. Specialpedagogiska Skolmyndigheten har intervjuat professor Claes Nilholm, Högskolan i Jönköping och professor Bengt Persson, högskolan i Borås om bra skolor ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Se intervjun som filmklipp på:
http://www.youtube.com/watch?v=BQMHuMu3low&feature=player_embedded

Läs om intervjun på:
http://www.spsm.se/-System-/Skolporten/Intervjuer/Bra-skolor-ser-elever-...

Privatlektion med 100.000 studenter

När ett klassrum består av 100.000 studenter - hur kan man då skapa en känsla av att varje elev får en privatlektion?

Inspireras av detta TED-avsnitt med Peter Norvig, forskare inom IT:
http://www.ted.com/talks/peter_norvig_the_100_000_student_classroom.html...

Bring on the learning revolution!

Dagens skola dödar kreativitet och lust, menar Sir Ken Robinson. Han föreläser om utbildningssystemet och om nödvändigheten att revolutionera skolsystemet i hela världen. Passion förekommer inte i den industriella snabbmatsmodell av lärande som utvecklats för att göda industrin med löneslavar.
Se tre filmklipp med hans föreläsningar på TED:
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms.html
http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html

Förslag om obligatorisk sommarskola

Varje år lämnar tusentals elever grundskolan utan fullständiga betyg. Det är ett svek mot dessa ungdomar. Därför föreslår Socialdemokraterna en utvidgad skolplikt med obligatorisk sommarskola för alla elever som inte når upp till grundskolans mål.
Läs artikeln på DN:
http://www.dn.se/debatt/kortat-sommarlov-for-elever-som-inte-nar-grundsk...

Studieavbrott från gymnasiet kan undvikas

En tredjedel av alla elever klarade inte gymnasieskolan på tre år enligt nya siffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Skolans ledning behöver skapa förutsättningar för att möta elevernas individuella behov. Det visar exempel från studien ”Motverka studieavbrott” som publiceras av SKL.
Läs mer på:
http://www.skl.se/press/nyheter_2/studieavbrott-fran-gymnasiet-kan-undvikas

Skolk p.g.a. muntlig redovisning

En av fem elever på högstadiet och gymnasiet har mått så dåligt att de stannat hemma för att slippa prata inför andra. En tredjedel vill ha mer stöd från skolan för att komma över sin rädsla, i en undersökning från Utbildningsradion. Muntlig framställan och retorik får en allt större betydelse i skolan – samtidigt som få av lärarna har utbildning i retorik då det inte ingår inte i lärarutbildningen.
Läs Utbildningsradions pressmeddelande:
http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Pressrum#/pressrelease/view/en-av-fem-elev...

På UR finns program, tips och övningar för undervisning i retorik:
http://www.ur.se/Tema/Ratt-att-tala-vett-att-lyssna

Hiphop-pedagogiken bättre än skolans visar forskarrapport

Med hjälp av Hip Hop Akademin i Göteborg får ungdomar som inte platsar i ordinarie skolsystemet ”en andra chans". Hiphop-pedagogikens budskap är att möta eleverna där de är och därifrån öppna dörrar till för eleverna okända kunskapsvärldar. Den får eleverna att inse att kunskap är makt och att utbildning gör skillnad. Denna bild bekräftas också internationellt, inte minst i amerikanska studier.
Läs mer om Hip Hop Akademin:
http://www.hiphopakademien.se/

Se korta intervjuer med Johan Lundin, lektor i historia och en av forskarna som följt projektet samt Gonzalo J Reyes, initiativtagare till Hip Hop Akademin:
http://svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/hip-hop-som-folkbildning

Läs forskningsgruppens rapport:
http://www.sv.se/upload/82439/forskningsrapport%20UNITY.pdf

Skolan upplevs inte som meningsfull

Ulrik Fostvedt, projektutvecklar i GR Drop Outs, talar om många elevers upplevelse av skolan.
Läs artikeln på:
http://nwt.se/arbeteekonomi/article1092668.ece

Arbetet i Göteborgsregionen blir uppmärksammat

Lärarförbundets tidning för skolledare Chef & Ledarskap skriver om GR Drop Outs och vikten av att göra elevens närvaro i skolan meningsfull.
Läs artikeln på:
http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2012/03/22/gor-elevens-narv...

Unga sållas ofta bort direkt

Nästan en tredjedel av eleverna lämnar gymnasiet utan godkända betyg i alla ämnen. Det betyder en kraftigt ökad risk för arbetslöshet. Är ungdomsarbetslösheten egentligen ett utbildningsproblem? GP skriver om en allt hetare politisk debatt.
Läs mer på:
http://www.gp.se/ekonomi/1.875699-inga-betyg-inget-jobb

Vänersborg har halverat skolket i skolorna

Genom ett projekt där myndigheter samarbetar för att förbättra ungas hälsa, har Vänersborg lyckats öka skolnärvaron.
Läs mer på:
http://ttela.se/start/vanersborg/1.1505261-vanersborg-har-halverat-skolk...

Norrköping ska få bukt med skolket

I Norrköping ska det satsas 11,6 miljoner kronor för att få bukt med skolk och annan ogiltig frånvaro i grundskolan. Som bakgrund finns det tydliga orsakssambandet "skolk-icke godkänd i nian-stora problem i det framtida livet".
Läs mer på:
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=5884250

Färre utlandsfödda på gymnasiet

Mer än var tredje utlandsfödd elev lämnar grundskolan utan fullständiga betyg, enligt siffror från Skolverket.
Läs mer på:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/farre-utlandsfodda-pa-gymnasiet

Förändrade CSN-regler

Från och med årskiftet förändras rutinerna kring indraget studiebidrag. Gymnasieskolor får möjlighet att rapportera in skolk tidigare när gränsen på 20 procents olovlig frånvaro tas bort.
Läs mer på:
http://www.csn.se/2.174/1.6790

Artikel om GR Drop outs i Akademikern

Projektet GR Drop outs väcker uppmärksamhet på olika håll. Tidningen Akademikern skriver om problemet med elever som stannar hemma från skolan eller hoppar av skolan i förtid. Artikeln innehåller även en stor intervju med projektutvecklare från GR Drop outs.
Läs artikeln:
http://www.akademssr.se/text/skola-nej-tack

Jean Johnson, NotSchool på Mötesplats Skola 2011

Projektet GR Drop outs fanns på plats under Mötesplats Skola i Göteborg, 31 oktober till 1 november. Vårt seminarium med Jean Johnson från NotSchool i England var välbesökt och blev ett forum för intressanta diskussioner och möten.
Seminariet "Elever med hög frånvaro" handlade om hur alla elever kan få chansen att genomföra sin grundskoleutbildning genom innovativa metoder. Genom att lyfta fram vikten av lärandemiljön och användningen av IKT-relaterade hjälpmedel ställdes frågorna om vad, hur, när och varför man ska lära sig på sin spets.
Läs mer om seminariet och lyssna på en intervju med Jean Johnson på SR P4 Göteborg:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4776658

"Tvång löser inte problemet med skolk"

I en debattartikel skriver Anna Westerholm, avdelningschef och Birgitta Andrén
undervisningsråd på Skolverket om åtgärder som krävs för att komma till rätta med den problematik som ligger bakom skolk.
Läs mer på:
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/debattartiklar/tvang-loser-in...

"Var varsam med ordet skolk!"

Skolöverläkare Olle Hillman argumenterar i SR P1s program Barnen om varför ordet skolk kan vara problematiskt. Detta eftersom ordet skolk kan skuldbelägga eleven snarare än att ta reda på orsaken till att frånvaron uppstått.
Läs mer på:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=787&artikel=967587