Sammanfattning av kartläggningsrapporten

Genom denna länk kan ni ta del av en presentation med information om GR Drop Outs och en sammanfattning av kartläggningsrapporten.
http://www.slideshare.net/PedagogisktCentrum/gr-drop-outs-kartlggning

GR Drop Outs kartläggningsrapport

Under hösten 2011 intervjuade vi 53 nyckelpersoner med stor kunskap kring skolk och drop outs. Vi träffade även 13 skolklasser på högstadiet och gymnasiet för att ta del av deras åsikter samt ställde frågor till både skolledare och elever som själva gjort avbrott i sina studier via webbenkäter. Resultatet från dessa kartläggningsinsatser finns sammanställda i GR Drop Outs kartläggningsrapport.

Kartläggningen har utgjort grunden för de kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts under 2012 och 2013.

Är du intresserad av kompetensutveckling kring frågor om skolk och drop outs? Kontakta projektansvarig Fredrik Åkerlind (fredrik.akerlind(a)goteborgsregionen.se.)

Här nedanför kan du ladda ner rapporten, för utskrift eller för att läsa på webben.