GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionen.
2 år 17 veckor sedan

I en artikel i Metro idag den 20/8 2013, uppmärksammas ett fall där en flicka var frånvarande i nästan två år, utan att det utreddes. I årskurs fem var hennes frånvaro hög, i sjunde klass slutade hon nästan helt att gå till skolan. Trots det dröjde det till vårterminen i åttan innan skolan genomförde en utredning.

Läs artikeln i Metro här: http://bit.ly/164sp7i

2 år 18 veckor sedan

Skickliga lärare arbetar med flera metoder, och väljer utifrån mötet med varje enskild elev vilken metod just den eleven behöver. Det som gör störst skillnad är att läraren tror på sina elevers förmåga och lyfter deras styrkor.

De slutsatserna drar Catharina Tjernberg, som i sin avhandling har studerat och samtalat med lärare för att identifiera framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande.

– Den skickliga läraren fokuserar på elevernas styrkor och skapar ett klassrumsklimat där känslan är att det är okej att elever lär och gör på olika sätt, säger hon i en intervju i Skolporten.

Länk till Skolportens artikel: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/framgangsrika-larare-lyfter-...

Till avhandlingen: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01

2 år 19 veckor sedan

Mobbning är det främsta skälet till att elever hoppar av gymnasiet. Detta enligt Ungdomsstyrelsen, som i rapporten ”10 orsaker till avhopp” har låtit 379 ungdomar som inte har fullföljt sina gymnasiestudier svara på frågor om orsakerna till avhoppet, och om vad som hade kunnat förhindra det. Samtliga tillfrågade ungdomar deltar i projekt som är finansierade av Europeiska socialfonden (ESF).

Det näst vanligaste skälet som angavs var brist på pedagogiskt stöd i skolan och svårigheter att nå målen, enligt rapporten.

Läs den i sin helhet här: http://www.temaunga.se/sites/default/files/tioorsaker.pdf

2 år 21 veckor sedan

77 000 av Sveriges unga har varken jobbat eller pluggat på tre år. Det berättar Marwin Nilsson på Arbetsförmedlingen, i del 4 av reportageserien Kluvet land i Sveriges Radio P1.

– Det här är en siffra som inte är acceptabel för ett välfärdsland som Sverige. Att vi har så många unga som har varit utanför arbete och studier så många år i rad, det är mycket mycket allvarligt, säger han.

I programmet, som sändes den 16/7, skildras bland annat initiativet Uppsök Malmö, som knackar dörr för att locka hemmasittare till arbetslivet, och Victor Yngman i Skellefteå, som hoppade av gymnasiet och satt hemma i två års tid.

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4626210

2 år 25 veckor sedan

30 procent av norska gymnasieelever fullföljer inte sina studier. Ett problem som inte bara bör hanteras av utbildningssektorn och av hälsovården, menar den norska staten, som betonar att skapandet av en hälsosam miljö som främjar lärande och motivation också är en fråga om god design.

Med hjälp av Statens designkonkurranse (http://statensdesignkonkurranse.no), en tävling som syftar till att utveckla offentliga tjänster med hjälp av design och tjänstedesign, vill man nu tackla frågan om avbrott ur ett designperspektiv.

Statens designkonkurrense har sedan 1994 arrangerats av Norsk Form på uppdrag av norska staten. Läs mer om tävlingen här: http://norskform.no/Temaer/Statensdesignkonkurranse/