GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionen.
3 år 5 dagar sedan

Många skolor har efterfrågat tydligare riktlinjer kring när de ska rapportera in ogiltig frånvaro till CSN. De beslut som Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) nu har fattat kan ge vägleda skolor i denna bedömning.

Exempelvis
"I ett fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 2 timmar och 10 minuter fördelat på tre tillfällen under en månad. "

Läs mer på
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/nyhetsbrev/arkiv/1.7588

3 år 1 vecka sedan

Skolinspektionen granskar varje år ett stort antal skolor, verksamheter och huvudmän med fokus på vilka områden de behöver utveckla.

I rapporten med granskningar gjorda 2011 diskuterar Skolinspektionen bland annat skolors arbete med ogiltig frånvaro. De konstaterar att flera grundskolor göra stora insatser för elever med omfattande ogiltig frånvaro, men att dessa inte är tillräckligt effektiva. I komplicerade frånvarofall uppfattade flera skolor att de inte fick den hjälp och det stöd de behövde från förvaltningen eller nämnden i kommunen. Likt GR Drop Outs kartläggning menar även Skolinspektionen att man generellt borde bli bättre på att hitta de bakomliggande orsakerna till ogiltig frånvaro samt att utvärdera de åtgärder som sätts in.

Läs Skolinspektionens pressmeddelande:
http://www.skolinspektionen.se/arsrapport-2011

Läs rapporten på:
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/spara-2012/Regeringsr...

3 år 2 veckor sedan

"School Dropout and Completion: International Comparative Studies in Theory and Policy"
(2011) Eds. Stephen Lamb, Eifred Markussen, Richard Teese, Nina Sandberg och John Polesel

En bok som ger ett internationellt perspektiv på avhoppsproblematik. Författarna diskuterar hur framgångsrika olika skolsystem (secondary school) och program är i att förebygga dropouts och att få elever till att fullfölja sin utbildning. Fallstudier och olika länders skolsystem presenteras, bland annat från Frankrike, Spanien, England, Skottland, Tyskland, Polen, Schweiz, Island, Norge, USA, Kanada, Australien och Finland.

Free preview på Springer:
http://www.springer.com/education+%26+language/book/978-90-481-9762-0

Ytterligare avsnitt att läsa på Google books:
http://books.google.se/books?id=CK1-lycvn-kC&printsec=frontcover&dq=Scho...

3 år 3 veckor sedan

Tidigare har vi tipsat om en studie av professor Tomas Kroksmark där han hävdar att skolan skulle kunna dra nytta av pedagogiken i datorspel för att få elever att lära sig mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5290644.

Dock bygger resonemanget på ett grundläggande tankefel, menar spelforskare och docent i pedagogik Jonas Linderoth och pedagogisk speldesigner Carl Heath. Läs deras tankar kring datorspel och lärande på:
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/11/21/datorspel...

3 år 5 veckor sedan

I år har SKL:s rapport "Öppna jämförelser - Gymnasieskola" ett särskilt fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja utbildningen.

Över hälften av avhoppen sker i årskurs tre vilket betyder att nio av tio ungdomar går drygt två år i gymnasieskolan. Ett fjärde år ökar fullföljandegraden påtagligt men ett femte ger en liten effekt.

- Framgångsrika metoder är bland annat tidiga stödinsatser, möjligheten att läsa kurser i en annan ordning, ett positivt förhållningssätt gentemot eleverna och systematisk uppföljning, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Lär rapporten här:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_gymna...

Läs SKL:s pressmeddelande samt se intervju med Håkan Sörman här:
http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/lokala-strategier-mot-gymnasiea...