GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionen.
2 år 3 veckor sedan

Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning arbetar inom olika projekt med avbrotts- och skolkproblematik för att motverka utanförskap på lång sikt. GR Drop Outs är ett exempel på detta, som bland annat genomförde metodutveckling, kartläggningar, kompetensutveckling och utvärderingar. GR Drop Outs finansierades av Europeiska socialfonden och pågick mellan 2011-2013.

Om du vill veta mer om olika arbeten GR gör för att motverka utanförskap se nedan eller kontakta Fredrik Åkerlind på fredrik.akerlind(a)goteborgsregionen.se

Plug In är ett tvåårigt projekt som pågår mellan 2012 och 2014. Det är Sveriges största samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasiet. Målet för Plug In är att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år. Ett delmål är att arbetslösheten bland de ungdomar som trots ansträngningar inte återgår till studier minskar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) leder och samordnar projektet i samverkan med GR, Region Jämtland, Regionförbunden i Kalmar län och Södra Småland, Region Västerbotten och Region Östsam. Ett femtiotal kommuner har anslutit sig till projektet, vilket gör Plug In till Sveriges största samverkansprojekt för att motverka utanförskap.
http://www.pedagogisktcentrum.se/plugin

PlugInnovation
PlugInnovation ska bli en nationell, digital plattform för att motverka avbrott från gymnasieskolan. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan.
PlugInnovation utvecklas inom ramen för projektet Plug In.
http://pluginnovation.se/

SamTidigt är ett samverkansprojekt som syftar till att förbättra samarbetet mellan skola och socialtjänst i sju av Göteborgsregionens medlemskommuner. Målet är att kunna hjälpa barn i utsatta miljöer ännu bättre. Med samordnade och samtidiga insatser ska inte något barn behöva falla mellan stolarna.
www.samtidigt.eu

2 år 5 veckor sedan

Den 28-29 oktober 2013 genomfördes GR Drop outs avslutnings- och spridningskonferens i samband med Mötesplats Skola. 784 besökare deltog på konferensens seminarier och fick bland annat ta del av projektresultat och spännande föreläsningar. Exempel på talare var Gregor Schill, Lasse Lindsjö, Ann-Sofie Strand och Lidija Kolouh. Fokus var bland annat coachning, formativ bedömning, statistik och olika strategier för att främja närvaro. I samband med konferensen fick deltagarna en bok och en kartläggning producerad inom ramen för projektet.

Konferensen var även den sista aktiviteten inom projektet som avslutades den 31 oktober. Under november och december kommer en sammanställning och slutrapport av projektet att genomföras.

För mer information, kontakta fredrik.akerlind@goteborgsregionen.se

2 år 14 veckor sedan

Egentligen skulle 16-åriga Joel ha avslutat årskurs nio i våras, men nästan hela sista läsåret satt han i stället hemma.

Idag den 9/9 2013 inledde Svenska Dagbladet en artikelserie om hemmasittare. Joels berättelse är först ut, och innehåller flera av de element som också är framträdande i statistiken om drop outs: mobbning, behov av särskilt stöd och grupptryck i kombination med bristande handlingskraft från skolan.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/i-nian-vagrade-joel-ga-till-skolan_8...

2 år 15 veckor sedan

Tidningen Skolvärlden har ställt två frågor till partiernas representanter i utbildningsutskottet om hur de vill minska avhoppen från gymnasieskolan, och hur skolan kan bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Alla utom Sverigedemokraterna har svarat, och du hittar svaren här:

http://www.skolvarlden.se/artiklar/partierna-om-gymnasieavhopp

2 år 16 veckor sedan

Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår avslutnings- och spridningskonferens på Mötesplats Skola den 28-29 oktober 2013 på Svenska Mässan i Göteborg.

Under två dagar erbjuds du som deltagare att ta del av resultat från projektet samt gå på våra kostnadsfria seminarier. Seminarierna utgår från projektets erfarenheter och vad vi tycker är viktigt att belysa i arbetet med skolkproblematik och att främja skolnärvaro.

Programmet hittar du här nedanför, samt på http://www.motesplatsskola.se där du också gör din bokning.