GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionen.
3 år 25 veckor sedan

Elever som hade 50–75 procent skolk på grundskolan skolkade plötsligt inte alls. Alléskolans nya preparandutbildning visar ett resultat som ingen trodde var möjligt – alla elever kan gå vidare till fortsatta studier.
Läs artikeln på:
http://na.se/nyheter/hallsberg/1.1714835-lyckad-skolsatsning

3 år 25 veckor sedan
See video

Viktoria Konstenius och Maria Schillaci, leg. psykologer, talar om vad skolfrånvaro kan handla om.
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

3 år 26 veckor sedan

En seminarieserie i 5 delar om hur vi förbättrar jobbskapandet, konkurrenskraften, kompetensen och arbetsmiljön i Sverige och Europa.

Måndagen den 25 juni hålls första seminariet "Ungdomsarbetslöshet - En ohejdbar farsot eller ett problem som kan lösas?".
Syftet med seminariet är att analysera den svenska ungdomsarbetslösheten mot en europeisk bakgrund. Vad kan vi i Sverige göra för att närma oss de mest framgångsrika EU-länderna när det gäller att sätta ungdomar i arbete? Vilka insatser kan företagen stå för? Hur bör facken agera? Vad kan det offentliga leverera när det gäller exempelvis utbildningsupplägg, lärlingssystem, aktiv arbetsmarknadspolitik och insatser mot skolavhopp? Vilken är den bästa vägen framåt?

Arrangörer är:
Soc & Dem-gruppen, europaparlamentariker Olle Ludvigsson, IF Metall Göteborg, LO Västsverige samt Tankeverksamheten

Seminariet är gratis och helt öppet.
Se bifogad inbjudan.

3 år 27 veckor sedan

Detta material togs fram som arbetsmaterial till heldagskonferensen den 23 maj 2012 inom projektet GR Drop Outs. En ambition var att skapa horisontsammansmältningar med olika professioner som belyste skolkproblematik från olika perspektiv. I grupper på 3-6 personer fick deltagarna möjligheten att mötas i cirka en timma för att samtala kring hur de kan hjälpa eleven Kim att lyckas med sin skolgång. Syftet med detta material är att reflektera och utforma verklig samverkan kring elever som riskerar att hamna i en utanförskapsproblematik.

I dokumentet följer en enkel sammanställning av de svar som dokumenterades av de olika grupperna under konferensen.

Är ni intresserade av att få en utökad version av materialet för att själv kunna arbeta med det i er verksamhet?
Kontakta Åsa Nilsson asa.nilsson(a)goteborgsregionen.se

3 år 27 veckor sedan

Fredagen den 7 september 2012 anordnar GR Drop Outs en konferens om att främja elevers skolnärvaro med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknologi)!

Syftet med dagen är att lyfta goda exempel kring hur vi kan främja elevers skolnärvaro med hjälp av IKT.
Målgruppen är lärare som vill dela med sig av och lära sig mer om inspirerande sätt att främja skolnärvaro med hjälp av IKT. Erfarenhetsutbyte är det centrala under dagen. Därmed blir detta ett ypperligt tillfälle att få nya idéer och nätverka med andra!

Anmäl dig här:
http://eventus.trippus.se/grdropouts/ikt

Se bifogat program: